کافه رادیو حامی طرح همسفره

Posted on Leave a comment

کافه رادیو به همراه کمیته امداد امام خمینی، با اختصاص درصدی از سود خود در قالب طرح همسفره برای عدم سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال تلاش میکند بنا بر آمارهای موجود در حال حاضر حدود 200 هزار کودک در کشورمان بر اثر ناتوانی مالی والدین خود از سوء تغذیه رنج می برند که از […]